De hotfix wordt geïnstalleerd in het datacenter op donderdag 05.03.2020 na 21.00 uur. Tijdens de installatie, kan er een korte onderbreking zijn. Wij vragen om uw begrip.

 De volgende tickets zijn in deze hotfix opgelost:

 • Content Import – Foutmelding in het zoeken, indien er geen Afbeelding ingeladen kan worden (21786)
 • Easylog – Identcode dient ook letters te kunnen bevatten en na import dienen de bestanden gearchiveerd te worden (21850)
 • Klant – Genereren van factuuroverzicht lukt niet vanwege teveel facturen (21719)
 • PromBase/PIM
  • Deaktiveren van inactieve variates bij het updaten van een artikel (21836)
  • Het importeren van artikelen bij het aanmaken van een offerte of order moet mogelijk zijn (21858)
  • De Levertijd per produkt en bewerking mee importeren (21305)
  • Verbetering  van de zoekfunctie, zoeken naar artikelnummers (21741)
  • Indien een leverancier gedeactiveerd is wordt nu een foutmelding getoond (21811)
 • WebShopImport – foutmelding bij het importeren van offertes zonder leveringskosten of korting (21563)

Een homeserver die al geupdate is naar 2.18, kan deze hotfix bij onze support aanvragen.
Een homeserver die nog niet naar 2.18 geupdate is, krijgt deze hotfix zodra deze server geupdate wordt.

Met vriendelijke groet
Uw Promidata Team

Op 3 januari 2020 om 18.00 uur zullen wij Promotional Office updaten naar versie 2.18.

Een overzicht van de nieuwe functies en opgeloste fouten zijn te vinden  in Promotional Office onder het menupunt Help -> Update tekst.

Als onderdeel van deze update zullen wij  een migratie naar nieuwe servers uitvoeren. Dit is noodzakelijk vanwege een update van het Windows besturingssysteem op de servers naar de nieuwste Microsoft versie.

Wanneer u Promotional Office op maandag 6 januari start, zal Promotional Office automatisch van uw systeem verwijderd worden en zal  de nieuwe versie geïnstalleerd worden.  Mocht dit echter in uitzonderlijke gevallen niet werken, dan verwijdert u de oude versie via het configuratiescherm en installeert u de nieuwe versie  handmatig via de link op onze website  (let op dat u de link opent via een Edge- of Internet Explorer Browser).

De update zal het hele weekend van 3 januari in beslag nemen.  Gedurende de update kunt u  niet met Promotional Office werken.

mocht u beschikken over een Homeserver dan kunt u zich bij  onze support melden om een update in te plannen. Wij nemen hiervoor nog contact met u op.

Met vriendelijke groet
Uw Promidata Team

De hotfix wordt geïnstalleerd in het datacenter op dinsdag 17.09.2019 na 21.00 uur. Tijdens de installatie, kan er een korte onderbreking zijn. Wij vragen om uw begrip.

 De volgende tickets zijn in deze hotfix opgelost:

 • Klant- Controle BTW EU Website werkt niet meer (21122)
 • RESTful API
  • Het zoeken naar offertes dient te werken met dezelfde mogelijkheden als bij het zoeken naar orders (21073)
  • het zoeken naar orders dient uitgebreid te worden met de velden ‘Vertegenwoordiger klant’ en ‘Accountmanager klant’ (21072)
  • het zoeken naar klanten dient uitgebreid te worden met het veld ‘Vertegenwoordiger klant’ (21071)
 • Webshop import
  • Verbeteringen aan de  Wizard (20954)
  • Hernoemen van een kolom (20942)
  • Error bij het importeren van artikelen zonder de correct maat (20953)
  • Variant wordt niet correct geselecteerd en niet mogelijk zonder verzend- en betalingsmethode (20944)

Een homeserver die al geupdate is naar 2.17, kan deze hotfix bij onze support aanvragen.
Een homeserver die nog niet naar 2.17 geupdate is, krijgt deze hotfix zodra deze server geupdate wordt.

Met vriendelijke groet
Uw Promidata Team

De hotfix wordt geïnstalleerd in het datacenter op vrijdag 12.07.2019 na 21.00 uur. Tijdens de installatie, kan er een korte onderbreking zijn. Wij vragen om uw begrip.

 De volgende tickets zijn in deze hotfix opgelost:

 • Algemeen – Leverancierslijst met A-Nummers in het menu onder help tonen (20708)
 • Offerte – Bij het overzetten van een offerte naar order worden bij de wizzard staffelprijzen voor produktie artikelen getoond (20820)
 • Afdrukken
  • Null Reference Exception bij het bestellen van oude artikelen (20872)
  • Sequence Fehler bij afdrukken van een bestelling in een taal die bij de artikelstamgegevens niet beschikbaar is (20873)
 • Facturen – Export via XSLT is langzaam bij facturen met veel posities (20824)

Een homeserver die al geupdate is naar 2.17, kan deze hotfix bij onze support aanvragen.
Een homeserver die nog niet naar 2.17 geupdate is, krijgt deze hotfix zodra deze server geupdate wordt.

Met vriendelijke groet
Uw Promidata Team

De hotfix wordt geïnstalleerd in het datacenter op woensdag 03.07.2019 na 21.00 uur. Tijdens de installatie, kan er een korte onderbreking zijn. Wij vragen om uw begrip.

 De volgende tickets zijn in deze hotfix geregelt:

 • Artikelen – Artikelgroepen worden soms dubbel toegewezen (20759)
 • Bestelling – Afdrukken is langzaam bij grote bestellingen (20658)
 • Dashboard -Limiet voor aanvragen is verhoogd (20752)
 • RESTful API
  • Country en Language controle kan een fout opleveren (20239)
  • Het inbouwen van  een afstemming tussen bestelling en inkoopfactuur (20532)
  • Overname van beschikbare functies uit de .net Info Web Service (20656)
 • Facturen – Timeout bij  ‘toon alle rekeningen’ van een order is opgelost (20841)
 • Pakbon-  Adres1 bij het exporteren is opgedeeld in Straat en huisnummer t.b.v. logistieke exportfunctie (20665)
 • Twinfield
  • Bij detail dialoog openen in de voor- nacalculatie werd data onnodig uit Twinfield opnieuw gesynchroniseerd
  • Meerdere nummerreeksen gekoppeld aan een Twinfield administratie resulteerde in dubbele waarden in de voor- nacalculatie
 • Web Service – Bij het importeren van artikelafbeeldingen worden tijdelijke bestanden niet verwijderd (20676)

Een homeserver die al geupdate is naar 2.17, kan deze hotfix bij onze support aanvragen.
Een homeserver die nog niet naar 2.17 geupdate is, krijgt deze hotfix zodra deze server geupdate wordt.

Met vriendelijke groet
Uw Promidata Team

De hotfix wordt geïnstalleerd in het datacenter op woensdag 15.05.2019 na 21.00 uur. Tijdens de installatie, kan er een korte onderbreking zijn. Wij vragen om uw begrip.

 De volgende tickets zijn in deze hotfix opgelost:

 • Algemeen
  • NullReferenceException in andere overzichten (19847)
  • Verbetering FR vertalingen (20111)
 • Offerte/Order
  • Langzaam bij groot aantal Logo Detail Posities (20255)
  • Logodetail Dialoog wordt niet gecentreerd weergegeven (20066)
  • Staffels van nieuwe artikelen worden niet korrekt gekopieerd (20097)
 • Artikelen
  • Omschrijvingen met meerdere regels worden bij import in Excel niet korrekt geïmporteerd  (20353)
 • Order
  • Bij het Startdatum Filter is het keuzefilter  leeg (20358)
 • Gebruiker
  • Limitering van het E-Mail Adres verbeteren (19813)
 • Content Import
  • Data wordt nu uit Promidata PIM geïmporteerd (19994)
 • Dashboard
  • Kan niet ingeladen worden, wanneer een gebruiker een _ in zijn Windows User Naam heeft (19865)
 • Konfigurator
  • Interne Tekst wordt bij Multiselect niet getoond (20502)
 • Klant/Leverancier
  • Mag Mail ontvangen dient standaard uit te staan bij nieuwe  Contactpersonen (19936)
 • PromBase/Promidata PIM
  • Data mag niet middels Excel bijgewerkt worden (20347)
  • Import mislukt wanneer een artikel dat ooit meerdere varianten had nu geen varianten heeft (19918)
  • Import van opties met speciale tekens geeft fouten (20041)
  • Importfoutmelding wordt niet altijd getoond (19810)
  • Fouten bij de artikelimport worden nu beter weergegeven (19968)
 • Open API
  • Genereren van een RESTful Web API met een algemene offerte- en orderimport voor een klant specifieke koppeling (19644)
 • Web Service
  • Nieuwe Promidata Webshop koppeling (16780)

Een homeserver die al geupdate is naar 2.17, kan deze hotfix bij onze support aanvragen.
Een homeserver die nog niet naar 2.17 geupdate is, krijgt deze hotfix zodra deze server geupdate wordt.

Met vriendelijke groet
Uw Promidata Team

De hotfix wordt geïnstalleerd in het datacenter op dinsdag 14 january 2019 na 21.00 uur. Tijdens de installatie, kan er een korte onderbreking zijn. Wij vragen om uw begrip.

 De volgende tickets zijn in deze hotfix opgelost:

 • Ticket 19642 Algemeen – Dialog voor ingave van  artikelaantal en Variatie is niet meer gecentreert
 • Ticket 19639 Artikel – NullReferenceException in Artikeloverzicht is opgelost
 • Ticket 19769 Factuur – Fout bij Export naar boekhouding als vertegenwoordiger een spatie bevat
 • Ticket 19709 Factuur – Bij het storneren met Inline kosten wordt de Prijs niet correct meegenomen
 • Ticket 19752 Factuur – NullReferenceException in het factuuroverzicht
 • Ticket 19621 Factuur – Selektie van de startdatum in het overzicht wordt niet korrekt getoond
 • Ticket 19602 Twinfield – Verbetering bij het inlezen van Inkoopfacturen in de voor-na-calculatie
 • Ticket 19248 Web Service – Aanmaker van offerte en order is nu afroepbaar

Een homeserver die al geupdate is naar 2.17, kan deze hotfix bij onze support aanvragen.
Een homeserver die nog niet naar 2.17 geupdate is, krijgt deze hotfix zodra deze server geupdate wordt.

Met vriendelijke groet
Uw Promidata Team

De update naar Versie 2.17 in het Datacenter begint op 07.12.2018 om 19 uur.

De update zal het hele weekend duren.
Gedurende update kan niet met Promotional Office gewerkt worden.

En overzicht van de nieuwe functies en opgeloste fouten vind u in Promotional Office onder het menupunt Help -> Update tekst.

Met vriendelijke groet
Uw Promidata Team

De hotfix wordt geïnstalleerd in het datacenter op dinsdag 10 september 2018 na 21.00 uur. Tijdens de installatie, kan er een korte onderbreking zijn. Wij vragen om uw begrip.

 

De volgende tickets zijn in deze hotfix opgelost:

 • Ticket 18924 Algemeen – Soms voorkomende blokkades die zijn geoptimaliseerd bij het inloggen
 • Ticket 18852 PromBase – Zonder geldige toegangsgegevens, wordt nu een fout weergegeven in de zoekopdracht
 • Ticket 18899 Prombase – Optimalisatie van de zoekopdracht
 • Ticket 18947 Creditnota – Foutmelding bij het wijzigen van de prijzen van de verwerking bij het maken van een creditnota
 • Ticket 18916 Twinfield – Bij het wijzigen van een inkoop-factuur, worden soms voorkomende onjuiste weergaven gecorrigeerd in het overzicht van voor- nacalculculatie

 

Een homeserver die al geupdate is naar 2.16, kan deze hotfix bij onze support aanvragen.
Een homeserver die nog niet naar 2.16 geupdate is, krijgt deze hotfix zodra deze server geupdate wordt.

Met vriendelijke groet
Uw Promidata Team

De hotfix wordt geïnstalleerd in het datacenter op donderdag 8 augustus 2018 na 21.00 uur. Tijdens de installatie, kan er een korte onderbreking zijn. Wij vragen om uw begrip.

 

De volgende tickets zijn in deze hotfix opgelost:

 • Ticket 18814 Artikel – Voorkomen van dubbele taalwaarden met één optie
 • Ticket 18799 Artikel – De volgorde van de artikelteksten opnieuw zoals eerder
 • Ticket 18783 Order – Voorraadbestellijst alleen nog maar mogelijk in combinatie met voorraad
 • Ticket 18758 Order – Foutmelding bij het klikken op de + als er geen order is toegewezen om te bestellen
 • Ticket 18748 Bestellen – Lijst met leveranciers in bestelling. In de bestellijst wordt de id weergegeven als u erop klikt
 • Ticket 18809 Print – De vraag of expressies omgezet dienen te worden,, wordt niet meer gesteld
 • Ticket 18826 Afdrukken – Onscherpte in de preview is opgelost
 • Ticket 18834 Configurator – Er worden te veel database verbindingen gemaakt wanneer speciale prijzen actief zijn

 

Een homeserver die al geupdate is naar 2.16, kan deze hotfix bij onze support aanvragen.
Een homeserver die nog niet naar 2.16 geupdate is, krijgt deze hotfix zodra deze server geupdate wordt.

Met vriendelijke groet
Uw Promidata Team