Update 2.13 van 05.2015

 • Algemeen
  • De kleuren voor de acties van klanten, offertes en orders zijn gestandaardiseerd (ticket 10123)
  • Na ingave van het telefoon nummer wordt nu het netnummer automatisch ingevoerd in het faxnummer voor contactpersonen, offerte, order, etc. (ticket 11186)
  • De kleur van posities voor bewerkingen is aangepast zodat een hogere contrast leesbaarheid is gecreëerd (ticket 13180)
  • Het update tekstvenster is nu zichtbaar in de taaklijst. Zodat het gevonden kan worden wanneer een ander programma eroverheen ligt (ticket 11565)
  • De verjaardag van contactpersonen wordt nu correct weergegeven (ticket 12285)
  • Tijdens het importeren van contactpersonen wordt alleen een foutbericht weergegeven als het geslacht onjuist ingegeven is (ticket 13378 – Sourcing City)
  • Het veld Notities in de paklijst wordt nu weer gevuld met de juiste gegevens (ticket 13236 – Escha)
  • Het verschuiven van NavBars in de overzichten en het veranderen van kolommen voor contactpersonen wordt nu opgeslagen in de customizing (ticket 11669)
  • Het gedrag van het weergeven van de waarschuwingen voor stamgegevens is herzien (ticket 13416)
  • De lijst met gebruikers in de kalender is nu logischer gesorteerd (ticket 12920, 13821 – Compacon)
 • Klant
  • De klant heeft nu een boekhoudkundig nummer als een afzonderlijk veld. Dit kan worden gebruikt bij het exporteren naar de financiële boekhouding, in plaats van het debiteurnummer (ticket 13308 – KSI)
  • Optimalisatie van de snelheid bij het invoeren van gegevens (ticket 14028)
  • De oude bankkoppeling werd vervangen door een nieuwe. De bestaande gegevens zijn in het veld Notities van de klant gekopieerd (477 – ticket verschillende)
  • In het overzicht van klant actie kunnen nu gelijktijdig verschillende acties worden verplaatst via het context-menu (ticket 4615)
 • Leverancier
  • Het is nu mogelijk om verschillende leveranciers te selecteren om te verwijderen (ticket 5173 Sourcing City)
  • Bij het importeren van Promotional Content worden de gegevens van de contactpersoon nu correct geïmporteerd (ticket 3970 – Hoogenboom)
 • Artikel
  • Een artikelexport is gemaakt die de geselecteerde artikelen in dezelfde indeling exporteert als benodigd is voor de import van artikelen. (11776 – Escha ticket)
  • In het overzicht artikelbewegingen kan nu per contextmenu de bestelling of de order geopend worden (ticket 12081)
  • Wanneer u een voorraadbestelling of een goederingang boekt voor een artikel zonder actieve kleurgrootte combinaties, wordt nu een foutbericht weergegeven (ticket 13009, 13421)
  • De magazijnlocatie filteren in het overzicht artikelbewegingen filtert nu ook de reservering correct (ticket 12851)
 • Acties in de offerte/order
  • Acties kunnen nu worden toegewezen aan een groep. De groepen kunnen worden gemaakt in het Gebruikersbeheer (ticket 13879 – Sourcing City)
  • Acties kunnen nu per artikel ingegeven worden (ticket 13196 – Sourcing City)
  • Acties zijn nu aan een categorie toewijsbaar (ticket 13169)
  • Acties kunnen worden verborgen vanaf op de kalender, tot een andere actie gerealiseerd is (ticket 13169 – Sourcing City)
  • Bij de keuze van de gebruiker, zijn deze nu op alfabetische volgorde gesorteerd (ticket 11810)
  • Tekstbouwstenen kunnen nu worden gebruikt in het veld notities (ticket 13565 – Compacon)
 • Orderplanning
  • Speciale tekens in de naam van een acties geeft nu geen foutmelding meer (ticket 11085)
  • Bij de export wordt nu niet langer “1.1.0001” voor de voltooide acties geëxporteerd (ticket 13199 – Acrobat promotions)
  • Algemene herziening met het oog op de snelheid (ticket 11300 – meerdere klanten)
  • Er kan nu worden gefilterd op functiecategorie (ticket 11326 – KSI)
  • De datum van levering van de bestelling wordt nu weergegeven zoals in het orderoverzicht (ticket 11031 – Sourcing City)
 • Offerte
  • Bij “toon alles” in het offerteoverzicht is het default filler op “alle” aangepast (ticket 13422 – KSI)
  • In de Wizard wordt nu ook de artikelnaam en de artikelbeschrijving getoond (ticket 13064 – Sourcing City)
 • Order
  • In het overzicht kan worden gefilterd op betalingsvoorwaarden in de geavanceerde zoekfunctie (ticket 12863 – KSI)
  • het statusdialoogvenster voor de posities is volledig herzien (ticket 12284)
  • Bij het selecteren van een gedeactiveerde klant, wordt een waarschuwing weergegeven (ticket 13340)
  • De magazijnlocatie van een order is nu ook na het opslaan nog te veranderen, zolang er niets besteld of gereserveerd wordt (4813 – ticket plan concept)
  • Het opslaan van een order voor klanten met veel logo details is geoptimaliseerd (ticket 13572/13560 Maas)
  • Bij het leveren en boeken met automatische goederenontvangst wordt nu het artikelnummer en bestelnummer van het artikel weergegeven (ticket 13247 – Shirtbox)
  • Gebruikers die niets mogen bestellen kunnen nu ook niet meer via een omweg via reserveringen bestellen (ticket 13136 – Escha)
  • De sneldoorboekfunctie bij meerdere magazijnen is geoptimaliseerd (ticket 13155 – Escha)
  • De verkoopsprijs van een reeds berekende of gedeeltelijk berekende positie kan niet langer worden gewijzigd (ticket 11042)
 • Offerte/Order
  • Een fout waardoor de toegevoegde artikelnaam bij de EAN zoekfunctie niet wordt weergegeven is verholpen (ticket 12830)
  • De aanmaakdatum wordt nu weergegeven op het 3e tabblad (ticket 11228 – Promitterhaar)
  • De door de leverancier gemelde voorraad kan bij de via content geïmporteerde artikelen in PO getoond worden (ticket 12376)
  • Via een selectievakje kunnen artikelnaam en artikelbeschrijving voor klant en leverancier synchroon gehouden worden als beide dezelfde taal hebben (ticket 8127)
  • Er kan nu via geavanceerd zoeken gefilterd worden op nummerreeksen (ticket 13688 – Compacon)
  • Er is nu een gebruiker die vooraf ingevuld kan worden door de beheerder van de klant, maar in de offerte/order nog kan worden gewijzigd (ticket 10352)
 • Printen
  • InvoiceAddressReportAddressSalutation kan nu ook worden afgedrukt in de offerte (ticket 11604 – mbpromotion)
  • Reeds aangemaakte Herinnering data is nu beschikbaar bij het afdrukken van een factuur (ticket 7149)
  • Bij het afdrukken van een artikel kan nu de magazijnlocatienotitie afgedrukt worden (ticket 13603 – Escha)
  • SupplierColor en SupplierSize kunnen nu in de offerte- en orderlijst per artikel afgedrukt worden (ticket 13754 – van der Basch)
 • Factuur
  • Herinneringen kunnen nu ook direct per e-mail worden verstuurd net zoals bij facturen (12386)
  • Bij het exporteren naar de financiële boekhouding wordt nu ook het land van levering aangegeven, of dit in de EU is of niet ter verbetering van de export (ticket 13639 – KSI)
  • Een € 0,- aanbetalingsfactuur kan niet langer gemaakt worden (ticket 13880)
  • Wanneer u een factuur met een bedrag van € 0 maakt wordt deze nu automatisch afgesloten (ticket 13881 – Laprinta)
  • In het factuuroverzicht, kunt u nu zien welke factuur is gestorneerd en welke een stornofactuur is (ticket 13598 – KSI)
  • Herinneringsniveaus kunnen nu weer teruggezet worden (13993 – ticket verschillende)
  • De BTW omschrijving bij het toevoegen van kosten kan nu niet meer veranderd worden (ticket 12148)
  • Creditfacturen kunnen nu eenvoudiger met een factuur verrekend worden (ticket 10018)
 • Magazijn
  • Problemen met inventarisatie bij het werken met verschillende magazijnlocaties is opgelost (ticket 12852 – Buttonboss)
  • In het voorraadoverzicht werd een fout bij het tonen van het bestelnummer verholpen (ticket 13375)
  • Outlook-Add-In (nieuwe Add-In versie is noodzakelijk)
  • E-mails zonder onderwerp kunnen nu worden opgeslagen in PO (ticket 13621 – Shirtbox)
  • De invoegtoepassing is nu Office 2016 compatibel (ticket 14035 – Buttonboss)
  • E-mails uit PO worden nu niet meer na elkaar maar gelijktijdig geopend (13564 – ticket verschillende)
  • Bij scripting in een report kan bij het verzenden van een document nu ook outlook accounts gedefinieerd worden (ticket 13169 – plan concept)
 • Statistieken
  • Kolom inkoopsprijs in factuurstatistiek ingevoegd (ticket 11840 – plan concept)
  • De kolom ‘hoeveelheid’ op grond van de totalisering in de factuurpositiestatistiek is gesplitst in de kolommen aantal en eenheid (ticket 13341)
 • Twinfield
  • Fout bij het doorboeken van een gestorneerde creditfactuur opgelost (ticket 14140)
  • Fout bij het synchroniseren van creditfacturen opgelost (ticket 14080)
  • Fout bij het boeken van verschillende BTW omschrijvingen opgelost bug (ticket 13287)
 • Webservice
  • Bij het gebruiken van een artikel als bewerking krijgt de gebruiker nu een foutmelding (ticket 13145)
  • Bij het ophalen van koppelingen van een artikel wordt nu ook de productidentifier weergegeven (ticket 13709)
  • Bij het voorraadoverzicht wordt nu de som van alle magazijnen meegegeven (ticket 13661)
  • Bij het ophalen van artikel gegevens is nu de ProductIdentifier meegenomen (ticket 13729)
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord