Update 2.14 van Q1.2017

Hier een overzicht van de in deze versie doorgevoerde (betaalde) veranderingen, gewenste aanpassingen en verholpen fouten:

Onderwerp Beschrijving Ticket Klant
Acties Actuele actie automatisch selecteren aan de Hand van de vervaldatum 12299
Artikelnaam wordt getoond i.p.v. Artikelnummer 15103 Sourcing City
Vervaldatum wordt berekent a.d.h.v. de voorgaande actie 13883 Sourcing City
Acties per positie veroorzaken soms een fout bij het bewaren 15402 Sourcing City
Ook de vertegenwoordiger kunnen selecteren in een actie 14108
Algemeen Bij een vaste prijs wordt de berekende stuksprijs niet op 4 posities afgerond. 15168 CHX Products
Het eigen adres zelf wijzigen bij klanten zonder voorraad in de licentie. Dit kan in het menu beheer -> voorraadadres instellen 9408
Kleuren en maten ombouwen tot optie 1 en optie 2
In plaats van Kleur en maat hebben artikelen nu 2 vrij definierbare opties.
De beschibkare opties kunnen definieert worden in het menu beheer -> Opties toevoegen/wijzigen
Wanneer u de nieuwe  functionaliteit van kleuren en maten wilt gebruiken dan zijn nieuwe formulieren noodzakelijk. dit kunt u bij uw contactpersoon aanvragen. De aanpassing van formulieren wordt in rekening gebracht.
5910 KHK GmbH, Promidata
Menu help -> Downloads opent niet in de gebruikerstaal 15363
Meerdere kosten aan bewerkingen kunnen koppelen  (Inline)
Aanvullend is het nu mogelijk om naast een tekst en een prijs voor de kosten van een bewerking toe te voegen, ook mogelijk om meerdere kostenartikelen direct aan een bewerking te koppelen. Deze kosten kunnen per levering of per aantal van de bewerking ingevoegd worden. Om deze kosten net zoals de huidige eenmalige kosten, zijn geen veranderingen aan de formulieren benodigd. Indien u de nieuwe kosten apart opgesomt op het formulier wilt afdrukken, dan zijn wel nieuwe formulieren benodigd. Dit kunt u bij uw contactpersoon aanvragen. De aanpassing van formulieren wordt in rekening gebracht.
12888 Laprinta
Spellingscheck in de tekstvelden inbouwen 15509 Joosten
St. Vincent en Grenadinenland in de lijst van beschikbare landen opnemen 15228 Sourcing City
Offerte Een bewerking voor meerdere posities toevoegen tegelijk toevoegen gaat niet Meer. 15229 Carpa
Geavanceerd zoeken naar artikelteksten  is geoptimeert 14870 Bags by Riedle, KSI
Totaalprijs toepassen zoals bij de order reeds mogelijk inbouwen 13495 Escha GmbH
Offerte/Order Als verstuurd markeren  vanuit het overzicht zonder het document af te drukken. 13882 Sourcing City
Bij het nieuw kiezen van een klant dient de gebruiker de vraag te krijgen of de betaalcondities  veranderd moeten worden.
Hier wordt nu een keuze getoond waarin gekozen kan worden wat overgenomen dient te worden vanuit de stamgegevens.
11163 Buttonboss, Careconcepts,
Erik Kuiper, hbwa,
Hoogenboom, Mainsales,
Plan Concept
Bij het sluiten van een offerte-order wordt de Historie na 12 maanden verwijderd.
Dat betekent dat bij offertes en orders die gesloten worden na 12 maanden de oude versies verwijderd worden en deze niet meer vanuit de historie met een dubbelklik geopend kunnen worden. Om sneller te kunnen werken met Offertes en orders is dit noodzakelijk.
Onder beheer -> geavanceerde instellingen, op het tabblad instellingen in de kop “overige instellingen” kan ingesteld worden voor hoeveel maanden u de Historie wenst te bewaren. Indien de Historie minder maanden bewaard wordt, dan zal de snelheid bij het werken met offertes en orders verbeteren. De bewaartijd kann ingesteld worden met een waarde van 1 tot 12 maanden.
13986
Beperken van de posities tot maximaal 50 posities
Naar aanleiding van terugkerende problemen bij het leveren van orders met meer dan 50 posities hebben we dit nu gemaximaliseerd op 50 posities. Dit zorgt voor betere performance en minder fouten.
13746
De vraag voor het veranderen van de aantallen voor alle artikelen is nu een Einstellung geworden. 13916 Denley, Joosten_Promogifts,
Lachmund
Instelling voor directe verzending  bij het invoegen is uitgebreidt met ” niet voor voorraadartikelen” 12213 Impression Europe
Totaalprijs houdt geen rekening met bewerkingen 15434
Historie functioneert niet na een verandering van de prefix of suffix 15467 Outstanding Branding
Nadat bij de stamgegevens veranderingen worden ingevoerd, deze ook direct in de order – offerte kunnen 3773 Call a Gift, ShirtBox,
WerbeAs
Kolom “inkoop totaal ” sommeert de inkooprijs niet correct,  wanneer er bewerkingen in een andere Valuta staan. 14272 Sourcing City
Teksten synchroniseren wordt bij bewerkingen niet gekopieerd. 15518 Astria
het uniformeren van het gedrag bij het kopieren /overzetten tussen offertes en orders. 9344 KSI, Laprinta,
Promidata, van der Basch
Het aanpassen van het verzendadres is langzaam 14643 Lachmund
Aanbetaling Niet BTW plichtig is toegevoegd 13499 Laprinta
Artikel `Toevoeging eigen artikelnr.` wordt niet meegenomen bij het Kopiëren 12230 Premobv
Afbeelding als hoofdafbeelding markeren
Deze functie vindt u in de file Explorer van het Artikel (rechterklik op een reeds geuploade afbeelding.
11675 Hoogenboom
het oproepen van “toekomstige prijzen” geeft fouten in een nieuwe variatie 14291
Bij de variaties  per Checkbox het gebruik van de nummers kunnen aan- en uitzetten. 15035
Een dynamische lijst met velden voor webshops kunnen toevoegen.
Deze vindt u in de artikeldialoog onder de tab  “Webshop gegevens”. Deze lijst is een voorbereiding op het importeren van de “High Quality Data” produkten
14813
Het veld merk inbouwen 14812
In de Artikelinfodialoog het complete aantal van de variatie tonen. 9711 Buttonboss
Import en Export naar Excel ombouwen
Dat zorgt ervoor dat bestaande CSV Import bestanden niet meer gebruikt kunnen worden.
13769
Afkortingen van artikelgroep en douanetariefnr. langer maken 15101
Order Bij orders voor Monsters de minimale bestelhoeveelheid ignoreren 15153
Bij het verwijderen wordt men niet gewaarschuwd als iemand anders de order geopend heeft. 15369 Meuleman
Kategorieën voor monsters zelf kunnen bepalen 15149
Laatste levering functioneert niet met kostenartikelen 14539 Magna sweets, Peppermint
Marge en Marge in procenten worden verkeerd gesommeerd in het overzicht 10375 KSI, Lachmund
Na het samenvoegen van kostenartikelen kan de order aansluitend niet besteld worden. 14669 Sourcing City
Overzicht functioneert niet Indien zeer veel orders aanwezig zijn. 14063 Plan Concept, Premo BV,
Proact
Bestelling Bij het niet kunnen storneren  na het sluiten van een bestelling de gebruiker informeren 10997
Foutmelding bij het veranderen van de Status zonder een Status te kiezen. 15359
Negatieve voorraadbesteladvies op besteladvieslijst. 15563 De Witte Raaf
Content Import A Nummer bij het  importieren in een nieuw veld “zoeknaam” ingeven 13501
Andere valuta’s zoals bijvoorbeeld  CHF ondersteunen
Bij het importeren uit Promotional Content wordt de de Euro verkoopprijs  uit Promotional Content omgerekent ein de eigen valuta. De Euro inkoopsprijs wordt in de bij de leverancier vastgelegde Valuta omgerekend. Beide gebeurd op basis van de door u ingestelde omrekeningsfactoren. Deze vindt u bij beheer -> geavanceerde instellingen op het tabblad valuta .
15356 Lyreco
In België Nederlandse prijzen gebruiken 15972
Leveranciersdata optimaliseren 15098
Alle beschikbare talen importeren 15437
Printen Alle talen in de artikellijst afdrukken 10383 Lachmund, MAPRIPSA Europe SA
Bij het printen van meerdere orderbevestigingen wordt alleen de eerste order als verstuurd gemarkeerd. 15746 Premobv
Leverdatum op de aanbetalingsrekening kunnen afdrukken. 9838 Herzog Products
Nieuwe standaardformulieren met functies uit 2.14 en foutcorrecties doorvoeren. Voor alle nieuwe formulieren zijn deze in de templateformulieren doorgevoerd. Deze veranderingen kunnen niet op bestaande formulieren worden doorgevoerd. indien u alle nieuwe functies wilt gebruiken dan zijn nieuwe formulieren noodzakelijk. Dit kunt u bij uw contactpersoon aanvragen. De aanpassing van formulieren wordt in rekening gebracht. 13804
Opties worden in de bestellingen niet in de juiste taal afgedrukt. 11823 Careconcepts
Proforma pakbonnen met een bestelling per mail versturen. 11017
Posities op een rekening naar order kunnen grouperen. Deze veranderingen kunnen niet op bestaande formulieren worden doorgevoerd. indien u alle nieuwe functies wilt gebruiken dan zijn nieuwe formulieren noodzakelijk. Dit kunt u bij uw contactpersoon aanvragen. De aanpassing van formulieren wordt in rekening gebracht. 5655 Lachmund, Laprinta,
Maas, ShirtBox
Sorteringsnummer in de report templates inbouwen
het sorteringsnummer kann door uw formulierbeheerder in het formulierdesign menu bij de formulierselectie gewijzigd worden. Het is ook mogelijk om formulieren te hernoemen.
5613
Creditfactuur Betaalcondities verwijderen 10835
Intern Contactpersonen structuur is geoptimaliseerd voor klantenexport 15751
Staffelprijsstructuur is geoptimaliseerd voor de statistieken 15513
Configurator Fout in de dialoog wanneer verschilde variaties gebruikt worden. 13714 Careconcepts
Checkbox “Printposities” in de configurator kunnen voordefiniëren
Ook aanvullende opties zijn in de configurator toegevoegd.
Checkboxen kunnen aan- of uitgeklikt worden. De 3. optie (Checkbox is grijs) betekent de standaardwaarde tot nu toe.
8197 Buttonboss, Careconcepts,
Magna Sweets
Prijs wordt niet in de juiste Valuta getoond. 15435
Scrollbalken in de artikelconfigurator bij eenvoudige variaties verwijderen. 12435 Escha GmbH
Selekteren van opties optimeren 13945 Buttonboss
Sorteringsnummer wordt niet meegenomen 8383
Uniek beperken bij niet berekenbare configuraties. Daarmee wordt bedoeld dat bij een kostenartikel dat reeds in een artikel uniek geconfigureerd is, geen artikelen meer met een factor geconfigureerd kunnen worden en andersom. 11053 Buttonboss
Klant Customizing bij de adresscontrole van een klant uitschakelen 14511
leveringsvoorwaarde dient verkort getoond te worden, net zoals andere te selecteren elementen. 13870 Interall Group
Bij de controle van het BTW nummer  dient een message box te verschijnen als de controle niet geopend kan worden. 10051 Astria, Blue Planet Promotions,
Buttonboss, DP Promotions,
G.E.P., HBW merchandise,
Herzog Products, Hypon,
Imhotep, JVO,
La Moustache, Mainsales,
Meuleman, PasCo Promotions,
Tigerprint
Klant / leverancier Vrije tekst velden correct benoemen en sorteren 14271
Klantenexport De Optie “mag nieuwsbrieven ontvangen” is niet beschikbaar 12020
Het geslacht bij adressen wordt altijd als vrouwelijk weergegeven 15658 Compacon
OutOfMemory bij te veel weer te geven resultaten 14479 Laprinta, Mainsales,
Plan Concept
Voorraad Overzicht is geoptimeerd. 15581 Plan Concept
Leverancier Weergave van de catalogus komt pas na het bewaren 13810
Bij het ingeven van de ” toevoeging naam”  wordt dat niet in het adres toegevoegd. 14264
Pakbon Nieuwe kolom trackingnummer in het overzicht 14961 Lachmund
Factuur Veranderen van de eenmalige kosten wordt geactualiseerd getoond in de preview 14855 Laprinta
JobReference wordt niet ingevuld indien er alleen kostenartikelen in de factuur zijn 14245 Compacon
BTW bedrag actualiseert niet in de dialoog  bij het veranderen  van de BTW berekenen checkbox 15179 Bags by Riedle
Rechtenmanagement Klanten en leveranciers per recht in- en uitschakelen
Indien u zelf gedefinieerde rechtengroepen dan zullen deze groepen niet bijgewerkt worden door de update. 
13540 Hoogenboom
BTW vrijstelling als recht toevoegen
Indien u zelf gedefinieerde rechtengroepen dan zullen deze groepen niet bijgewerkt worden door de update. 
11641 Lachmund
Recht voor het veranderen van de geldigheidsdatum funktioniert niet 13940 Compacon
Vertalingen van rechten verbeteren 15585 Compacon
Twinfield Freetextfield configureerbaar
De koppeling met Twinfield kan nu ook met de andere vrije tekst velden van Twinfield.
Pas op!  u dient de configuratie niet achteraf te veranderen dat kan voor fouten zorgen.
15710 Dukes Of London, ORB,
Tomato Source
Goederiningang Reeds bewaard werk wordt niet weer vrijgegeven. 14938 Sourcing City
Web Service Offerteimport uitbreiden met kans op order 15523 KSI
DeleteExistingBefore voor linklijsten inbouwen 14672
Doku Service Proxy functioneert niet 14178
Enabled  ontbreekt als informatie in de variatie van het artikel 15140 Sourcing City
Configuraties met de Web Service kunnen importeren 14204
Opties en optiesoorten in alle talen kunnen afroepen, aanmaken en kunnen wijzigen 14174
Bij het zoeken naar ProductUniqueId in GetExpectedStockMovement verschijnt een ArticleNotFound Fehler 14944
VariationIdentifier bruikbaar maken 14778
Web Service met een apart functierecht afzekeren en deze gebruiker niet als licentie meetellen.
Let op!!!!!!
Dit is een optie bij het gebruikersbeheer. Indien deze optie niet geactiveerd is dan kann de Web Service niet meer gebruikt worden door deze gebruiker. Het is dus noodzakelijk dat uw Administrator na de update de gebruikers die de webservice mogen gebruiken activieert. Zonder deze activering wordt een Import van de shop niet Meer mogelijk.  
11808 Promidata, Sourcing City
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord