Promidata Portal Message Center
The latest news from your supplier

Każdy dostawca ma możliwość tworzenia wiadomości z wiadomościami za pośrednictwem centrum wiadomości.
Komunikaty te są następnie publikowane w portalu Promidata, biurze promocyjnym,
PromoCatalog i za pośrednictwem stron internetowych dystrybutorów.

Poniżej znajdują się najnowsze nowe wiadomości od powiązanych dostawców.